ANBI gegevens Vereniging Emmaus Bilthoven

  

Naam                        Vereniging Emmaus Bilthoven

Oprichtingsjaar           1981

RSIN nummer            8056.05.137

KvK nummer              40480176

Adres                        Julianalaan 27

Postcode plaats          3722 GD Bilthoven

Telefoon                    030-2292470 of 030-2253126

Website                      www.emmaus-bilthoven.nl

e-mail                        emmausbilthoven@gmail.com

 

  Emmaus Bilthoven is sinds mei 2010 een Algemeen Nut      Beogende Instelling (ANBI) 

  Doelstelling

  Kernprincipes en doelen

 

De grondlegger van Emmaus, Abbé Pierre, startte na de Tweede Wereldoorlog met het ophalen en weer verkopen van afgedankte spullen om zodoende opvang en werkgelegenheid te scheppen voor de vele daklozen in Frankrijk. Zijn kernprincipe was: opkomen voor de allerarmsten waar ook ter wereld; dit principe is onveranderd.

 

De Internationale Emmaus organisatie kent thans vele vestigingen wereldwijd; de meest gebruikte organisatievorm is het runnen van een kringloopbedrijf.

 

In Bilthoven werd gekozen voor een kringloopbedrijf dat hoofdzakelijk door vrijwilligers wordt bemand. De opgehaalde en ingebrachte goederen, zoals kleding, boeken, meubels, snuisterijen, elektrische apparaten, elektronica, computers, schilderijen, CD’s, grammofoon­platen, krijgen een nieuwe kans. Zeker in de huidige economische crisis mogen wij ons verheugen in een goede klandizie. Wij hebben natuurlijk onze onkosten maar de inkomsten zijn hoger dan de uitgaven. De winst wordt geheel besteed aan projecten op het gebied van armoedebestrijding in binnen- en buitenland.

 

 

  Projectcommissie

 

Het bestuur heeft het selecteren en beoordelen van subsidieaanvragen gedelegeerd aan de Projectcommissie, bestaande uit vijf vrijwilligers. Deze commissie ontvangt de subsidieaanvragen en beoordeelt deze op betrouwbaarheid, o.a., geen hoge overheadkosten, haalbaarheid van het voorgestelde project binnen de voorgestelde periode en Nederlandse rechtspersoon. Na positieve beoordeling volgt een voorstel voor toekenning. De leden kunnen deze voorstellen gedurende twee weken na het publiceren voorzien van commentaar en ter discussie stellen.

 

   Bestuur

Voorzitter                   Loes Steensma

Penningmeester         Tobias Klomparends

Bestuursleden            Gerard Versteegh en Truus Wolthoorn                         

  Beleid

De Vereniging Emmaus Bilthoven had in 2016 drie medewerkers in dienst; het belonings­beleid volgt de CAO kringloopbedrijven. Verder werken er ongeveer 60 vrijwilligers minimaal één dagdeel per week, die de  opgehaalde en ingebrachte goederen verwerken, selecteren, sorteren en repareren en uiteindelijk verkopen in onze kringloopwinkel.

Vrijwilligers die op meer dan 5 km afstand wonen ontvangen reiskostenvergoeding, gebaseerd op de prijs van openbaar vervoer; vrijwilligers kunnen onder bepaalde voorwaarden een geringe bijdrage (vrijwilligersvergoeding) ontvangen, gebaseerd op hun aanwezigheid in dagdelen.

Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld of andere vergoeding; reiskosten worden vergoed.

Het jaarverslag van Emmaus Bilthoven over 2016 is

via onderstaande link te raadplegen.

 

 

 Jaarverslag 2016.pdf
Download

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Voor de gedetailleerde lijst van projecten met hun doelen, kijk op de bladzij "Projecten" of op de affiche op ons etalageraam.