De opbrengt van de lentemarkt op 6 mei wordt o.a. besteed aan de Kashi Prasad Bal Vidhya Mandir Primary School in het dorp Old-Khajuraho in India. Het is de enige publieke school voor dit dorp en de kleine dorpjes in de omgeving.

 

De school is gericht op het bieden van onderwijs aan kinderen van kastelozen, boeren en werkers uit het dorp.

 

Sinds 2008 wordt hulp geboden voor projecten, waaronder sanitair, water, infrastructuur, onderwijskwaliteit, en niet in het minst ondersteuning voor de leerlingen. De bouw van een toiletblok, de aanleg van een waterput en de aanschaf van leerboeken, schriften, pennen, enz. zijn al gerealiseerd.

 

Ook een volledig nieuw schoolgebouw is in 2014 gerealiseerd. Er staat nu een degelijk gebouw, waarin door een deskundig en in toenemende mate gediplomeerd team wordt lesgegeven. De leerlingen zijn in goede gezondheid, dragen allemaal een uniform en een paar schoenen, en behalen bovenal goede cijfers.

 

Het nieuwe schoolgebouw biedt ruimte voor 450 leerlingen. 300 lokale kinderen kunnen nu naar school, maar verderop liggen echter nog twee dorpjes, Bamnora en Beniganj, waar geen enkele vorm van onderwijs bestaat. Deze kinderen helpen hun ouders dagelijks op het land of met andere werkzaamheden. Voor hen is geen enkele toekomst buiten hun eigen dorpje. Deze kinderen behoren ook naar school te gaan, en wij hebben daar nu ook de ruimte voor.

 

Maar deze kinderen hebben zelf geen mogelijkheid om schoolspullen te kopen, laat staan een uniform, een paar schoenen en een warme trui voor in de winter. Daarom betalen wij dat voorlopig.

 

De school kan een forse verhoging van het aantal leerlingen niet ineens zelf financieren. Daarom willen wij tijdelijk ondersteuning bieden, zodat de school de komende jaren kan werken aan het vergroten van de inkomsten en daarmee ook het financieel kunnen dragen van een hoger aantal leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

De projecten

 

Unfortunately we cannot accept requests for support from organisations without a Dutch accreditation.

 

Requests may be submitted to this address:

projectsemmausbilthoven@gmail.com

 

De Projectcommissie van Emmaus Bilthoven heeft tot taak te bekijken welke organisaties gesteund zullen worden met het geld dat verdiend wordt met de verkoop van tweedehands goederen in de winkel en via Internet. Er wordt één maal per maand vergaderd om de vele binnengekomen verzoeken om steun te beoordelen volgens de volgende richtlijnen:

 

- zo veel mogelijk structurele hulp

- zo veel mogelijk kleinschalige projecten

- zo veel mogelijk werken met de lokale bevolking

 

Bij rampen als tsunami's of aardbevingen wordt ook geld aan noodfondsen gegeven.

 

Uiteraard is het niet mogelijk aan alle verzoeken te voldoen. Sommige projecten passen niet binnen onze doelstellingen. Ook wordt naar de organisatievorm gekeken. Zo kunnen wij alleen projecten steunen die uitgaan van een Nederlands rechtspersoon (stichting of vereniging) met statuten en een financiële jaarrekening. Projectaanvragen die ons rechtstreeks uit het buitenland bereiken worden dus niet gehonoreerd.

 

Mocht u een aanvraag willen indienen, dan kunt u gebruik maken van het volgende aanvraagformulier.

 

 

 

                  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   

 

 

Aanvraagformulier Projectondersteuning

 

De ondersteuning wordt beoordeeld naar de volgende uitgangspunten

 

- de steun is bedoeld voor de allerarmsten

- de steun wordt verleend via legale organisaties, niet via individuen

- de steun is voor kleinschalige projecten die aansluiten bij de behoeften van de lokale bevolking

- de projecten maken zo veel mogelijk gebruik van de inzet van de lokale bevolking

- behalve wanneer het gaat om noodhulp, moet het project het welzijn op langere termijn bevorderen

 

Bij een aanvraag dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd aan Emmaus Bilthoven tnv de Projectcommissie, per email naar projectsemmausbilthoven@gmail.com

of schriftelijk aan:-

 

De Projectcommissie van Emmaus Bilthoven

Julianalaan 27

3722 GD Bilthoven

 

N.B. Alléén aanvragen ingediend door een Nederlands rechtspersoon worden in behandeling genomen!

 

 1.  Gegevens aanvrager

      1.1   naam

      1.2   postadres

      1.3   functie

      1.4   emailadres

      1.5   telefoon

      1.6   organisatie waaronder project valt

      1.7   statuten organisatie waaronder project valt (alleen bij eerste aanvraag)

      1.8   jaarverslag organisatie waaronder project valt

      1.9   financieel jaarverslag organisatie idem

      1.10 jaarrekening van de stichting/vereniging

      1.11 naam project

      1.12 inschrijfnummer Kamer van Koophandel

      1.13 ANBI-status: ja/nee

 

 2.  Beschrijving en doel van het project. (max. 1 A4)

 

 3. Geografische en sociografische gegevens

  

 4. Is het project onderdeel van een groter geheel?

 

 5. Welke organisaties verlenen nog meer steun?

 

 6. Is de doelgroep betrokken bij de uitvoering?

 

 7. Zijn er al voorbereidingen getroffen voor het project en hoe lang gaat de uitvoering duren?

 

 8. Zo volledig mogelijke begroting (andere bijdragen, lopende kosten, planning toekomst, etc)

 

 9. Bedrag dat gevraagd wordt

 

10. Bankgegevens voor overmaking naar een binnenlandse bankrekening

      10.1 naam begunstigde

      10.2 adres begunstigde

      10.2 bankrekeningnummer inclusief IBAN

      

 

                                       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Aanvraagformulier Projectondersteuning.pdf
Download

 

 

 

In 2016 hebben wij weer veel geld aan goede doelen kunnen uitgeven.

Dit is mogelijk geworden door de giften van donateurs

van spullen, de aankoop van klanten en de inzet van onze medewerkers.


 

  
Projecten die door Emmaus Bilthoven in 2016 zijn gesteund, €131,518 (in 2015 €132,420)
  
 
  Bijdrage 
        €      
Stg. Cambodja projecten  Onderwijs kinderen 5 jaarsproject, Cambodja 9.000,-
Stg. Diya Dhara Arme gezinnen en ouderen ondersteunen, Sri Lanka. Jaarmarktproject 2016 5.000,-
Dorpskerk De Bilt Marktdag 2016 voor 3 projecten, Nepal 4.000,-
Stg. Tess Unlimited Kosten melk voor kinderen met schisis, Guatemala 4.000,-
Stg. Ghana Schoolsupport  Bouw toiletgebouw met wastafels, Ghana 3.300,-
Stg. Ayuda Maya Aanleg waterleiding in 2 dorpen, Guatemala 3.000,-
Stg. werkgroep Urgenta Aanleg medische gasleiding couveuse-eafdeling zekenhuis, Moldavië. 3.000,-
Stg. Werkgroep Urgenta Aanleg medisch gassysteem in kinderziekenhuis, Moldavië voor project 2017 3.000,-
Stg. Mali Bouw gezondheidscentrum, Mali 3.000,-
Stg. Buru Nyakwere Onderwijs scholen, Kenia 2.750,-
Stg. Micro Projects Steun voor opvanggezinnen (aids-)weeskinderen, Burundi 2.500,-
Stg. Nepal Herbouw en uitbreiding dovenschool, Nepal 2.500,-
Stg. Blijvende hulp voor Roemenië Vernieuwing keuken in tehuis gehandicapte kinderen, Roemenië 2.500,-
Stg. Berhan Opzetten zorgboederij voor slechtziende kinderen, Ethiopië 2.500,-
Stg. En Classe 2 scholen opknappen, Dem. Rep. Congo 2.500,-
Stg. Op Gelijke Voet Neurologische equipe voor poliopatienten, Congo-Brazzaville 2.500,-
Stg. Nepalimed Bouw en uitrusting buitenpost ziekenhuis Dhulikhel, Nepal 2.500,-
Stg. School Support 4 Afghanistan Aanschaf technische apparatuur voor techniekschool, Afghanistan 2.500,-
Stg. Youth on the Move Training en voorlichting epilepsie voor en door jongeren, Kenia 2.500,-
Stg. Bokemei Ghana Schoolgeld arme  leerlingen, Ghana  2.500,-
Stg. Proplan. Sanitair- en watervoorzieningverbetering psychiatrisch ziekenhuis, Bosnië-Herzegovina 2.500,-
Stg. Outreach Support Ministries Klamboes voor schoolkinderen en jonge moeders, Liberia 2.450,-
Stg. Familie Sponsorplan Roemenië Medische hulp en vitaminen allerarmsten in Roemenië 2.250,-
Stg. Romadopt Extra lessen voor schoolkinderen in dorp, noord oost Roemenië 2.000,-
Stg. Livada Plaatsing in weeshuis of pleegezin van arme (Roma-) kinderen, Roemenië 2.000,-
Stg. Byounique Les op scholen voor ouders en kindeen over rechten, preventie criminaliteit ed, Malawi 2.000,-
Stg. Inti Tandheelkundige behandeling n sloppenwijken en Amazone, Peru 2.000,-
Stg. Force Opknappen studio en apparatuur voor opname boeken voor slechtzienden, Niger 2.000,-
Stg. Grace for Victims Aanschaf zomerkleding voo 54 kinderen in tehuis in Nepal 2.000,-
Stg. Stop Poverty Now Bouw slaap- en verblijfshuis voor 16 jonge vrouwen in Mozambique 2.000,-
Stg. Ondersteuning Sovata Houtkachels voor arme gezinnen in Transsylvanië, Roemenië 2.000,-
Stg. Auntie Rosette Schoolgeld en nieuw huis, Oeganda 2.000,-
Stg. Harambee Aanleg sanitair meisjesschool, Kenia 2.000,-
De Woudkapel, Bilthoven Ondersteuning zieken en ouderen, dorp in Transsylvanië, Roemenië 2.000,-
Stg. Leergeld gemeente De Bilt Arme kinderen  financieel steunen voor opdoen kennis en sociale vaardigheden, Nederland 2.000,-
Stg. Light for the World Werk/inkomen creëren voor gehandicapten op Java, Indonesië 2.000,-
Stg. Vivir Juntos Financieren middelbaar onderwijs en begeleiding weeskinderen, Nicaragua 2.000,-
Stg. Blessed Generation           Nederland Opvang en onderwijs kansarme weeskinderen, Kenia 2.000,-
Stg. De Brug Internationaal Kosten studie en huisvesting 10 arme studenten, Kosovo 2.000,-
Stg. Vrienden Holten Bedanda Bouw watertanks en training metselaars, Guinee-Bissau 2.000,-
Stg. Solidair met India Hulp aan kinderen in sloppenwijken Mumbai, India 2.000,-
Catholic Diasece of Lodwar Opvang en onderwijs straatkinderen, Kenia 2.000,-
Stg. project Khanaqin Vluchtelingenhulp Hulp in vluchtelingenkamp, Irak 2.000,-
Imena Foundation Bouw school, Zuid-Soedan 2.000,-
Stg. Rondom Baba Leerbedrijf voor landbouw en handnijverheid en school arme kinderen, Mali 2.000,-
Stg. Amaidhi Bouw personeelsveblijf oord arme bejaarden, India 1.750,-
Stg. Samay Agroforestry, zonne-energie en onderwijs, Cochabamba, Bolivia 1.500,-
Stg. SNF-Bahai Aurora Bouw multidisciplinaire ruimte in tehuis voor straatkinderen in Bahas, Filippijnen 1.500,-
Stg. Water voor Leven Bouw multifunctioneel gemeenschapshuis, Kaap Verdië 1.500,-
Stg. Vrienden van de Escola Rua Herstel stormschade school, Mozambique 1.400,-
Stg. Beautiful Kidz Namibia Vakantiekampen voor arme kinderen, Namibië 1.200,-
Stg. Fair Creations Aanleg riolering gebouw voor  activiteiten weduwen, Kenia 1.000,-
Stg. Kinderhulp Afrika Bouw tehuis voor tienermoeders en hun baby's, Oeganda 1.000,-
Care Foundation The Gambia Aanleg tuin, paden bij school voor blinde, dove en lich.  gehandicapte kinderen, Gambia 1.000,-
Holland-Ghana Foundation Opknappen en uitbreiden sport- en speelveld Primary school, Ghana 1.000,-
Stg. Vrienden van de Escola Rua Aanschaf boeken voor schoolbibliotheek, Mozambique 1.000,-
Stg. Kartini Schoolgeld voor 4 arme kinderen, Indonesië 768,-
Stg. Swim to Survive Opleiding zwemleraren, -leraressen, Soedan 500,-
Particulier  Sinterklaascadeautjes, Nederland 150,-
  Speelgoed voor arme kinderen Gambia, Roemenië en Bosnië-Herzegovina, in natura                                               
  Kleding naar Roemenie, in natura                                                                                                                                                      
  Meubilair voor in gemeente De Bilt gehuisveste vluchtelingen (incidenteel), in natura                                        
  
   

 

 

 

 

 

 De geografische verdeling van het totaal aan bestedingen aan goede doelen was in 2016:

 

 

- Afrika                43%

- Azië                  25%

- Europa              19%

- Zuid-Amerika       6%

- Midden-Amerika   5%

- Midden-Oosten     2%