Onze vrijwilligers

 

Onze organisatie is helemaal afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers. Bij Emmaus Bilthoven werken er ongeveer 65 vrijwilligers onder de leiding van een coordinator.

 

Wij willen nog meer doen dan nu mogelijk is maar dat wordt beperkt door een gebrek aan voldoende vrijwilligers. Voor veel taken zoeken wij mensen die bereid zijn tenminste één dagdeel per week beschikbaar te zijn voor verschillende taken zoals :

 

- Verkoopwerkzaamheden

- Sorteren, repareren en opruimen van diverse goederen

- Op de bestelauto helpen bij het halen en brengen van goederen

- Diverse werkzaamheden in de verschillende winkelafdelingen

- Fondsen werven


De medewerkers houden zich bezig met het inzamelen, sorteren en verkopen van gekregen herbruikbare artikelen. Daarbij bedoelen wij meubels, kleding, schoenen, boeken, platen, huishoudelijke artikelen, electrische apparaten, lampen, bric à brac, speelgoed, enz. Wat niet geschikt is voor de verkoop wordt zoveel mogelijk op een andere manier voor hergebruik geschikt gemaakt, zoals via afvoer van oud ijzer en andere metalen.

 

Het is leuk bij Emmaus, je ontmoet er aardige en betrokken mensen, het is er gezellig en je doet iets voor een goed doel. Als een taak als vrijwilliger u aanspreekt kom dan langs voor een orienterend gesprek met een bestuurslid. Vrijwel iedereen kan zijn steentje bijdragen.